Samples

 

Ví dụ về các thành tựu với C4D

 

2-3D-VN3-Samples 03  2-3D-VN3-Samples 06  2-3D-VN3-Samples 08

 Kiến trúc

2-3D-VN3-Samples 13  2-3D-VN3-Samples 15  2-3D-VN3-Samples 17   2-3D-VN3-Samples 19

 Quảng cáo

2-3D-VN3-Samples 24    2-3D-VN3-Samples 26

 Thiết kế công nghiệp

2-3D-VN3-Samples 30  2-3D-VN3-Samples 32  2-3D-VN3-Samples 35

 Games

2-3D-VN3-Samples 41   2-3D-VN3-Samples 43

 Phim

2-3D-VN3-Samples 47  2-3D-VN3-Samples 49

2-3D-VN3-Samples 52    2-3D-VN3-Samples 54

 Phim với các hiệu ứng đặc biệt

Một số bộ phim nổi tiếng được thực hiện với Cinema 4D

2-3D-VN3-Samples 63     2-3D-VN3-Samples 58   2-3D-VN3-Samples 60   2-3D-VN3-Samples 62

 Wild Live                                 Jupiter-Ascending                 Wonder Woman               Two Word

2-3D-VN3-Samples 70 2-3D-VN3-Samples 71    2-3D-VN3-Samples 73  2-3D-VN3-Samples 75

      Prometheus                                                       GI Joe                                  Spiderman

2-3D-VN3-Samples 80    2-3D-VN3-Samples 83 2-3D-VN3-Samples 85  2-3D-VN3-Samples 87

Game of Thrones                                    Xì trum                                   Golden Compass

 

bottom 1  Là thành viên của Liên đoàn các trường Châu Âu bottom 2

Studio M Sài Gòn - 30 Bui Thi Xuan - P.2 - Quan Tan Binh - HCMC - VIETNAM - Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studio M en France :

Studio M Montpellier - 3320, Boulevard Paul Valery - 34070 Montpellier - Tél : 04 99 52 98 68 - Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studio M Lyon - 565, rue du sans souci - 69760 LIMONEST - Tél : 04 72 17 53 21 - Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studio M Toulouse - 3509 La Lauragaise - 31670 LABEGE - Tél : 05 62 24 02 30 - Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.